Potilasasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamies toimii oikeuksiesi edistämiseksi ja toteuttamiseksi ohjaamalla ja neuvomalla hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa. Potilasasiamiestoiminta on asiakaslähtöistä ja näkökantojasi kunnioittavaa. Potilasasiamiehen tehtävän luonne on neuvova ja ohjaava. Tehtävästä säädetään laissa potilaan oikeuksista ja asemasta (Potilaslaki 785/1992).  Potilasasiamies on puolueeton neuvoessaan sinua.  

Potilasasiamies auttaa sinua selvittämään asiaasi muun muassa seuraavilla tavoilla
  • Ohjaa sinua ensisijaisesti keskustelemaan ongelmatilanteiden ilmetessä asianomaisen hoitopaikan tai henkilön kanssa
  • Kertoo oikeuksistasi potilaana ja neuvoo oikeuksiin liittyvissä kysymyksissäsi 
  • Kertoo oikeusturvakeinoistasi  
  • Neuvoo ja tarvittaessa avustaa sinua muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa  
  • Toimii muutenkin oikeuksiesi edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Potilasasiamies ei 
  • Ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiisi tai hoitosi toteutumiseen  
  • Ota kantaa, onko hoidossasi tapahtunut potilasvahinko  
  • Tulkitse potilasasiakirjojesi sisältöä

Potilasasiamiehen yhteystiedot

Potilasasiamiehen yhteystiedot