Tietosuoja

Tietosuoja

Palmed Oy/Lastentohtori kotikäynnille -vastaanotolla ensimmäinen potilaskontakti internet-ajanvarauksessa on aina Etävastaanotto puhelimitse. Rekisteröityminen Etävastaanotolle edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Puhelinajanvaraus tapahtuu Aurora Innovationin TeleQ takaisinsoittojärjestelmällä. Aurora Innovation noudattaa terveydenhuollon puhelinajanvarauksen GDPR säännöksiä.

Potilastietonne ovat salassa pidettäviä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan käyttää suostumuksenne perusteella ainoastaan Lastentohtori kotikäynnille vastaanotolla. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Huoltajilla on oikeus alaikäisen lapsensa potilastietoihin, mikäli tämä ei ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista huoltajille (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista).

Teillä on mahdollisuus tarkastaa henkilörekisteriimme talletetut teitä koskevat tiedot kirjallisella pyynnöllä. Henkilöllisyys tarkastetaan asiakirjan lähettämisen yhteydessä vahvalla tunnistautumisella. Samoin teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamanne suostumus tietojenne luovuttamiseen tai rajata sitä.

Palmed Oy/Lastentohtori kotikäynnille käyttää Ajas potilastietojärjestelmää, joka siirtää kaikki potilastiedot suoraan Kantaan käyttäen Kanta-liityntään A-luokituksen omaavaa Atostekin eRA -järjestelmää liitynnän toteuttamiseen.

Ajas-ominaisuudet, jotka eivät liity Kanta-liityntään ovat B-luokituksen piiriin kuuluvia. Lastentohtori kotikäynnille toimipaikassa henkilötiedot tallentuvat Ajas-järjestelmään. Potilasrekisteri ja henkilörekisteri ovat näin erillään toisistaan. Henkilötietoja ei tallenneta lastentohtori.fi internet-sivuille.

Jokainen Palmed Oy/Lastentohtori kotikäynnille toimipaikassa työskentelevä allekirjoittaa salassapito-ja käyttäjäsitoumuksen, joka oikeuttaa käyttöoikeuteen Ajas-potilashallintajärjestelmään.

Ajas vastaa järjestelmän tietoturvasta GDPR-asetuksen ja lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja ja lomakkeita

Lisätietoja ja lomakkeita

Lastentohtori kotikäynnille tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lastentohtori kotikäynnille tietosuojavastaavan yhteystiedot